iranindustry.de   -   شرکت 

Services

 

تبلیقات

 

جای تبلیق درiranindustry.de محدود است. در این سایت شما میتوانید تبلیق برای شرکت یا تولیدات خود نمایید.


1-     برای تبلیق اصلی یک شرکت میخواهیم با یک قرارداد یکساله .

2-     برای تبلیقات کوچکتر به شرکتهای دیگر نیازمندیم.

با ما تماس بگیرید تا دقیقا موضوع را صحبت کرده و راجع به قیمت مربوطه اطلاع کسب نمایید.